NOB logo  CMAS logo        

 

Lidmaatschap beëindigen !

Het lidmaatschap bij Dive-Safe wordt ieder jaar automatisch verlengt. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Zie art. 6 lid 3 van de statuten.

                          

Met andere woorden, indien je besluit om geen lid meer van Dive-Safe te willen zijn, moet je uiterlijk voor 1 november van het lopende verenigingsjaar dit schriftelijk of per mail kenbaar maken aan de secretaris. Hierna is het niet meer mogelijk het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar te beeindigen, en is het lid voor het nieuwe verenigingsjaar contributie verschuldigt. Ook blijft het lid in het nieuwe verenigingsjaar ingeschreven als lid van de Nederlandse Onderwatersportbond en zal hij/zij  gedurende dat jaar het glossy magazine Onderwatersport blijven ontvangen,  en collectief bij de NOB verzekerd zijn.