Nieuws voor de leden

Whatsapp Duik Date

Beste leden, omdat de duiklijst niet echt optimaal functioneert is er gekozen voor een andere opzet.
Er is een Whatsapp groep, genaamd Duik Date, waar iedere duiker zijn geplande duik op kan plaatsen.
Leden van de groep kunnen via deze weg zich aanmelden. Wanneer er een van onze instructeurs
meeduiken, zal er EHBO en zuurstofkit aanwezig zijn. Ook kunnen er eventueel brevet of
opleidingsduiken via deze groep aangemeld worden aan de instructeurs.
De recreatieve duiken, afgesproken via de Duik Date groep, vallen buiten de officiele
georganiseerde verenigingsduiken en het Dive-Safe bestuur benadrukt dat er
geheel onder de eigen verantwoordelijkheid dan ook gedoken wordt.