Duiksetjes en duikflessen up-daten naar nieuwe norm

In 2014 werd de NEN-EN250-norm voor ademautomaten vernieuwd. Voortschrijdend inzicht, onder meer op basis van onderzoek naar duikongevallen heeft geleid tot bepaalde adviezen over hoe en wanneer je een octopus als ALV voor je buddy veilig kunt gebruiken. En vooral ook: wanneer niet en hoe je dan de veiligheid van de luchtvoorziening voor jou én je buddy borgt.
•De norm zegt dat geen enkele octopusconfiguratie die is geproduceerd onder eerder opgestelde normen dan de EN250:2014-versie nog veilig als alternatieve luchtvoorziening voor de buddy kan worden gebruikt.
•De norm zegt dat in water kouder dan 10°C en / of bij duiken dieper dan 30 meter alleen veilig lucht gedeeld kan worden via een volledig gescheiden systeem, oftewel een systeem met twee ademautomaten, elk bestaande uit een eerste en een tweede trap en aangesloten op een fles met twee onafhankelijke kranen.

Dive-Safe heeft dan ook al enkele duiksetjes voor haar duikopleidingen aan laten passen aan de nieuwe norm. Want in deze norm is ook aangegeven dat een octopusconfiguratie niet geschikt is voor duiken dieper dan 30 meter en/of in water kouder dan 10 °c, als er meer dan één duiker uit die configuratie ademt.