DAN BLS TRAINING WEER GESLAAGD

            

Donderdag 12 maart 2015 heeft Dive-Safe de training Basic Life Support afgerond. Elf van de de twaalf kandidaten hebben het BLS certificaat behaald. Dit certificaat is een internationaal erkend reanimatiediploma dat twee jaar geldig is.

Wij feliciteren de kandidaten met het succesvol afronden van deze training. De volgende vaardigheden hebben zij kennis van:

•Verklaren basis Anatomie en Fysiologie

•De 4 schakels van de "overlevingsketen" opnoemen

•Uitleggen waarom BLS belangrijk is

•Het doel van BLS en reanimatie uitleggen

•Gevaar
herkennen en een Omgeving Veiligheid Beoordeling uitvoeren

•Zichzelf beschermen tegen kruisinfecties

•De functie van borstcompressies en ventilaties beschrijven

•Verklaren hoe opblazen van de maag voorkomen kan worden

•Bewustzijn controleren

•Een gewonde persoon geruststellen

•De luchtweg openen

•Controleren op normale ademhaling

•112 alarmeren

•Borstcompressie en beademingen uitvoeren - reanimatie

•De voordelen opnoemen van gezichtsdoekjes en beademingsmasker

•De voordelen uitleggen van zuurstof tijdens reanimatie

•Het belang van defibrillatie uitleggen

•De meest voorkomende oorzaak van verslikking aangeven

•Het verschil beschrijven tussen gedeeltelijk en volledige luchtwegobstructie

•Hulp verlenen bij verslikking

•Verklaren waarom een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd
moet worden

•Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging leggen

•De functie van het bloed beschrijven

•Hulp verlenen bij (ernstige) uitwendige bloedingen

•Verklaren wat shock is

•Noemen van tenminste 3 oorzaken van shock

•Aangeven van tenminste 7 waarschuwingstekens van shock

•Hulp verlenen aan gewonden in shock